Uw privacy

Dit is de website van Andiamo – Italia
Ons bedrijfsadres is Vos van Steenwijklaan 75, 7902 NP Hoogeveen
Ons postadres is Vos van Steenwijklaan 75, 7902 NP  Hoogeveen
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 011 583 550 000
Ons B.T.W.-nummer is NL 104395527B01

Andiamo – Italia respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoons- en adresgegevens worden gebruikt om uw informatieaanvraag of reservering op de juiste wijze te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan derden om uw informatieaanvraag of reservering te verwerken. Andiamo – Italia werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpaginas die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologien die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
– Per email: info@andiamo-italia.nl
– Per telefoon: 0528-746 013

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commercile telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op, op het hierboven vermelde adres.

Zoeken op website

bbmm